25kvm

Vinga

Vinga är vår nyhet. Detta är en förädling av Lysekil, som blev mer än lyckad. Stugan har 25kvm byggyta och är 4 meter högt. Fullt isolerad för att kunna användas som ett permanent boende. Taket är klätt i aluzink. Avrinningen för regnvatten är gömt i väggliven för att inte störa den fräscha, rena designen. Längs med ena väggen i det stora rummet löper en trappa upp till sovloftet. Loftet är stort nog för att rymma förvaring av kläder eller något annat om man önskar. Då takhöjden är generös med sina 4 meter har vi placerat fönster så att loftet inte blir mörkt. Nedre plan av huset består av kapprum för garderober. Där ligger även ett utrymme för dusch, toalett och handfat. I det stora rummet som ter sig perfekt som sällskapsrum har vi satt generösa skjutpartier i glas för en öppen känsla och luftig känsla.

Arholma 
 
Arholma är vår stuga som passar bra där man vill utnyttja ett hörn på tomten, eller där man vill kunna ha lä 
om vinden ligger på, eller också gillar man Arholma för designens skull
Arholma är byggd i vinkel, ena delen är vardagsrum allrum med mycket glas, känns luftig med en generös takhöjd.
andra delen, har toalett kapprum och hela två sovrum ett ligger som loft och ett under.
Arholma är perfekt för den lilla familjen.

Information om bygganmälan  Attefallshus

 

-Max 25 m2 byggnadsarea, bef friggebod är inget hinder dock måste fastigheten ha en huvudbyggnad. Det går ej att bebygga en tom tomt. Reglerna gäller även fritidshus.

-Komplementbyggnad får användas till permanentbostad samt även garage, förråd eller gäststuga. Boverkets byggregler( BBR) skall gälla samt Europeiska konstruktionsstandarder ( EKS) skall följas.

-Höjd max 4 från medelmarknivå till taknock ( högsta punkt)

-4,5 m till tomtgräns utan grannes medgivande, i annat fall krävs skriftligt godkännande på ritningar från berörda grannar.

-Bygglov krävs ej däremot bygganmälan

-Bygganmälan innebär dock samma krav på handlingar:

 Dvs, ansökan med angiven kontrollansvarig, förslag till kontrollplan, fackmannamässiga   ritningar: situationsplan, planer ,fasader, sektion samt konstruktionsritning( typsektion)

-Ligger din fastighet i ett område utan  kommunalt vatten och avlopp, så behövs  ev ansökan om enskilt vatten och avlopp. Handläggs av miljöenheten.

-Tillfredställande skydd mot brandspridning erhålls om det är mer än 8 meter mellan husen.

-Byggnadsarbeten kan påbörjas när kommunen givit startbesked. Starbeskedet gäller i två år. Det innebär att arbetena måste påbörjas och avslutas inom två år.

-Efter avslutad byggnation begärs ett slutintyg från kommunen. Huset får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits

Förenklingen med komplementhusen kallade ” Attefallhus” är att man inte behöver följa detaljplan vilket innebär att huset kan uppföras på prickmark samt även på tomt där byggrätten redan är fullt utnyttjad. I detaljplan markerad prickmark( mark som ej får bebyggas) har dock som syfte att styra byggnation inom fastigheter för att undvika negativa effekter inom markerat område såsom olämpliga grundförhållanden, störande av utsikt, anpassning till stads- och landskapsbild.

 

Vi på Zeboo hjälper gärna till med myndighetshanteringen mot en viss kostnad , som dras av vid köpet av ett hus från Zeboo